SVEIN STRØMMEN TRIFORCE
SVEIN STRØMMEN, f. 1981

  MAKT, MOT & VISDOM  

FORFATTER, JOURNALIST,
SKRIBENT OG ENTUSIAST, OSLO CITY.

Til leie og forlystelse.

Hvis du vil sende meg en e-post kan
du lage adressen min ved å sette
fornavnet mitt foran @sjeles.org.

På TELEFON:

+47 997 19 420

-S.